Frerdinand » Specials » Crisis
Frerdinand: Informatie van A tot Z

De economische Europese crisis nader bekeken

De economische Europese crisis nader bekeken In zekere zin spreekt men van een crisis wanneer een zogeheten hoogconjunctuur verandert in een laagconjunctuur. Dit kan echter geregeld gebeuren en zodoende is er nog geen sprake van een echte crisis. Er is pas sprake van een echte crisis wanneer de economie voor langere tijd 'inzakt'. In de economische geschiedenis is dit al een aantal keer wereldwijd voorgekomen.

De verschijnselen van een crisis

  • Wanneer het aanbod de economische vraag overtreft, ook wel onderbesteding genoemd.
  • Het inzakken van vertrouwen in de economie of financiële instellingen
  • Vrees voor een recessie of depressie

Vaak ontstaat een crisis door een combinatie van falen bij deze factoren en ontbreekt de kennis om de werkelijke oorzaken van de crisis bloot te leggen, waardoor adequaat ingrijpen mislukt. Ingrijpen gebeurt dan op een verkeerde manier waardoor de crisis meer aangewakkerd wordt en de economie in een neerwaartse spiraal terechtkomt.

De huidige crisis

De huidige wereldwijde crisis is ontstaan in de Verenigde Staten. Financiële instellingen in de Verenigde Staten vertrouwden puur op de alsmaar stijgende huizenmarkt en verstrekten leningen aan Amerikaanse burgers die financieel hun zaken niet in orde hadden. De instellingen keken vrijwel nooit naar het aangegeven inkomen van een lening vragende, waardoor fraude dus geregeld voorkwam. Op een gegeven moment gebeurde het onverwachtse: het vertrouwen in de Amerikaanse huizenmarkt nam enorm af en huizenprijzen stabiliseerden. De huizen-zeepbel barstte en paniek brak uit. Wall Street, het financiële hart van de Verenigde Staten, klapte uit elkaar en banken gingen failliet. Deze crisis in de Verenigde Staten trok vervolgens naar Europa en Japan. Dit kon gebeuren omdat veel afnemers van de Amerikaanse banken, banken in Europa en Japan waren. Het Amerikaans probleem was vanaf dat moment een wereldwijd probleem.

In Europa en Japan brak ook een crisis uit, zij het allebei van andere aard. In Japan was sprake van een stagnerende economie, Europa bevond zich opeens in een staatsschuldencrisis. Japan had enorm te kampen met wereldwijde afname van de vraag naar voornamelijk financiële producten, de Europese Unie verloor compleet het vertrouwen in een aantal lidstaten in het Zuiden van Europa.
Het vertrouwen in Europa was verdwenen doordat Griekenland aangaf dat zijn staatsschuld vele malen hoger was dan het tot dan toe had aangegeven, frauduleus dus. In andere Europese landen zorgde dit voor veel kwaad bloed. Andere Zuid-Europese landen gaven ook aan dat hun schuld vele malen hoger was dan eerst gedacht. De Noordelijke landen die hun economische zaken goed in orde hadden bevonden zich in een lastige positie: een kwakkelende binnenlandse economie en toen financiële steun geven aan de 'zieke broeders' van Europa of eerst zorgen voor economische vooruitgang in eigen land. Er werd gekozen voor het eerste, noodpakketten werden aan veel landen in Europa gegeven. Dit betrof voornamelijk de Zuidelijke landen. Hier werd voor gekozen omdat de angst groter was dat de Zuidelijke landen failliet zouden gaan waardoor de economische crisis in Europa zou kunnen verergeren.

Rond 2014 is sprake van een licht herstel van de economie binnen de Europese Unie. Een einde van de Europese crisis ligt binnen de verwachting.
Eurocrisis: Griekse crisis oorzaken en mogelijkheid Grexit

Eurocrisis: Griekse crisis oorzaken en mogelijkheid Grexit

In 2001 bij de toetreding van Griekenland tot de Eurozone heerste er onder de lidstaten weinig verdeeldheid; Griekenland zou een goede aanwinst zijn voor de Eurozone, de economische cijfers van het la…
Eurocrisis: Oorzaken van de Amerikaanse huizencrisis

Eurocrisis: Oorzaken van de Amerikaanse huizencrisis

De Amerikaanse huizencrisis is één van de oorzaken van de Europese crisis die rond 2015 nog rondwaait. Hoe de Amerikaanse crisis echter is ontstaan en deze naar Europa (met name Griekenland) kon komen…
Eurocrisis: Informatie over oorzaken van de Europese crisis

Eurocrisis: Informatie over oorzaken van de Europese crisis

Amerika staat vanaf oudsher bekend als Economische grootmacht. Toen de crisis in Amerika begon verwachtte Europa echter onder de crisis uit te komen. Dit is echter niet gebeurd, maar wat is hier de ve…
Eurocrisis: Toetreding en de Griekse crisis in de jaren 90

Eurocrisis: Toetreding en de Griekse crisis in de jaren 90

‘De toetreding van Griekenland tot de Eurozone in 2001 had nooit mogen gebeuren’ is een veelgehoord kritiekpunt van verschillende EU-inwoners.Verschillende economen hebben hier een andere mening over:…
Eurocrisis: Griekse Crisis en hervormingen in de jaren 90

Eurocrisis: Griekse Crisis en hervormingen in de jaren 90

Omdat Griekenland in 1990 in feite aan de rand van de afgrond stond, getuige een tekort van 15% van het BBP en terugloop van diezelfde BBP, waren dringend hervormingen nodig. Aangezien de afgelopen tw…
Gepubliceerd door Frerdinand op 28-08-2014, laatst gewijzigd op 04-04-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!